نوشته‌ها

هنردرمانی گروهی و خودکارآمدی کودکان آسیب دیده

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شبکه اجتماعی و سلامت جسمانی والدین محصلین

بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

خودتنظیمی و حل مسأله اجتماعی کودکان

تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تأثیر عروسک بر اضطراب قبل از جراحی کودکان

بررسی تأثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.…

سلامت روان والدین کودکان آموزش پذیر

بررسی سلامت روان والدین کودکان آموزش پذیر،عزت نفس و سازگاری زناشویی در شهر زاهدان جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سلامت روانی مادران کودکان استثنایی و عادی

مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی

مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نیازسنجی آموزشی خانواده های کودکان ناشنوا

نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی رابطه سبک های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی سبک زندگی اسلامی و مدیریت اوقات فراغت جوانان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

انحلال خانواده، یک فاجعه بزرگ

حقوق خانواده در اسلام (۶۸): انحلال خانواده یک فاجعه بزرگ جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تأثیر اشتغال زن بر خانواده (بررسی مشکلات زنان شاغل و متأهل در خانواده)

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جرم و خانواده

مقدمه جرم، یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌ خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌ خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌ آن انجام می‌گیرد. در طول تاریخ، تلاش‌های …

خانواده در فردا: آینده خانواده در حیات اجتماعی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی بهترین الگوی سبک زندگی در تعلیم وتربیت اسلامی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.