نوشته‌ها

ویژگی های ماه رمضان در خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

ویژگی های ماه رمضان در خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت امام رضا علیه السلام از پدر گرامی خود و او از پدر بزرگوارش، سلسله ی سند به حضرت امیرمؤمنان علیه السلام امام علی می رسد که آن حضرت فرمود: « إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم؛ » روزی پیامبر به ما خطاب کرد و چنین فرمود…