نوشته‌ها

همسر در سراى شوهر

ازدواج و همسردارى، همپاى پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمى‌توان برهه‌اى از تاریخ زندگى بشر را یافت که ازدواج به گونه‌هاى مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد؛ چرا که برقرارى آرامش؛ داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پایدار ماندن نسل، همگى در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه با…

سرپرستى و ریاست خانواده (۶)

اشاره در بررسى موضوع ریاست و سرپرستى خانواده، نویسنده محترم پرسشهایى را مطرح کردند. دومین پرسش این بود که حدود ریاست مرد تا کجاست؟ براى پاسخ به این پرسش تاکنون به شش مسأله پرداخته شده است. آخرین مسأله‌اى که در این خصوص به اجمال بررسى مى‌گردد مسأله تمکین است. موضوعات ولایت و حضانت، نفقه و طلاق نیز …