نوشته‌ها

نزول تورات بر حضرت موسی (ع) ۶ رمضان

کتاب آسمانی"تورات" در ششم ماه مبارک رمضان بر "حضرت موسی(ع)"، پیامبر رهایی بخش "بنی اسرائیل" از جور و ستم فرعونیان، نازل گردید.(۱) گفتنی است که از "تورات" و "انجیل"، به "عهدین"، شامل "عهد عتیق" و "عهد جدید" یاد میگردد.(۲) و به شهادت تاریخ و منابع موثق، هیچ یک از کتابهای آسمانی پیامبران، بجز "قرآن کریم"، چ…