نوشته‌ها

مبارزه با فقر از دیدگاه امام خمینی(ره)

جایگاه مبارزه با فقر از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان یکی از الگوهای سبک زندگی اسلامی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.