نوشته‌ها

راه‌هاى رسیدن به موفقیت

 مقدمه قبل از شروع بحث، لازم است اشاره‌اى به مفهوم موفقیت و ابزارهاى آن کنیم، سپس به فرق علاقه و استعداد بپردازیم و بعد، ابزارهاى درونى و بیرونى موفقیت مورد بحث قرار خواهد گرفت. موفقیت(SUCCESS) مفهوم موفقیت، یک امر نسبى (از فرد تا فرد، از فرهنگ تا فرهنگ، و از مکتب جهان‌بینى و ایدئولوژى تا مکتب، …