نوشته‌ها

بهداشت زباله و مواد زائد

 تعریف و طبقه‌بندى زباله مجموعه‌اى از مواد غیر قابل استفاده و مازادى را که ضمن فعالیت‌هاى انسانى پدید مى‌آید، زباله نامیده مى‌شود، زباله از منابع مختلف خانگى، مؤسسات، واحد‌هاى صنعتى، کارهاى ساختمانى کارخانجات تهیه مواد غذایى و غیره تولید مى‌گردد. مواد ترکیب‌دهنده زباله، بستگى کامل به فصول مختلف سال، جمیعت، می…