نوشته‌ها

مناظره امام باقر علیه السلام با قتاده.

اشاره: ابو الخطاب قَتاده بن دِعامه سدوسى بصری، ساکن بصره و از دانشمندان بزرگ عصر خود بود. وى داراى اطلاعاتى گسترده در اشعار، لغت عربی و دانش انساب بود. وی که ولادتش در سال ۶۰ یا ۶۱ ق بود، در شهر واسط بر اثر طاعون به سال ۱۱۷ ق درگذشت.قتاده بن دعامه، نابینا به دنیا آمد، لذا با لقب «اعمی» نیز شناخته م…