نوشته‌ها

تجویز کشتن کفار به دستور قرآن

شبهه در یازده آیه قران آمده است که چنانچه کفار ایمان نیاوردند ، آنان را گردن بزنید. مثلا سوره توبه آیه ۱۲۳ و سوه محمد (صلی الله علیه و آله) آیه۴ پس اسلام چه فرقی با داعش دارد؟ مگر ما لا اکراه فی الدین داریم؟ پاسخ: در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم نیامده است که اگر کفار مسلمان نشدند آنان را گردن بز…