نوشته‌ها

راز موفقیت(۳)

پس چرا منتظرید‌؟ هم اکنون این کار را انجام دهید! آیا می‌دانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید‌؟ آیا امکان دارد کاری کنید که هم اکنون احساس خوشبختی کامل، هیجان و شور و شوق کنید؟ مسلم است! کافی است که مرکز توجه خود را تغییر دهید. آیا به خاطر می‌آورید که زمانی، کار بزرگی انجام داده و خود را سرفراز …