نوشته‌ها

حباب بن عامر بن كعب بن تميمي

اشاره «حباب» پسر عامر پسر كعب از بني‌تميم است. ابن‌شهر آشوب او را «حباب بن حارث» دانسته است(۱). او از شيعيان اهل كوفه بود كه با مسلم بن عقيل بيعت كرد. پس از اين كه مسلم را مردم تنها گذاشتند، حباب از كوفه خارج شد و در بين راه امام را ملاقات كرد و به او پيوست. شهادت حباب حباب پس از ملحق شدن …