نوشته‌ها

وصیت حضرت على (ع) به فرزندانش بر قتل ابن ملجم

چرا حضرت على(ع) به فرزندانش وصیت نکرد که بعد از شهادتش ابن ملجم را به قتل برسانند؟ پاسخ: ‌ امام على(ع) به فرزندانش وصیت نمود که بعد از شهادتش چگونه قاتلش را به قتل برساند. حضرت فرمود: «انظروا إن مُتُّ من ضربته هذه فاضربوه ضربه‌ً بضربهٍ؛‌ بنگرید! اگر من از این ضربت جهان را بدرود گفتم، او را تنها یک ضربت…