نوشته‌ها

مشکلات دختران دانشجو (۱)

ناهید طیبى‏ اولویت‌‏ها و رویکردها طلیعه سخن... و خداوند آدم(علیه السلام) را آفرید تا جلوه ‏گر صفات رحمانى او باشد و حوّا را که صفات جمالیه حق در او به تجلّى نشسته بود از همان آفرید که آدم را. آن گاه فراراه آنان هدفى قرار داد با نام(کمال)تا بپویند و بجویند و به قله کمال راه یابند. سرمایه ‏هایى در کف…