نوشته‌ها

اَبان ابي عياش جوهری

محدث قرن 2 ق . اًبان بن ابی عیاش ، معروف به ابواسماعیل فیروز ، ازموالی . منابع شیعی او را از صحابۀ امام سجاد (ع) ونیز صادقین (ع) یاد کرده اند ، اگر چه روایتی از او آن بزرگواران در منابع مشاهده نمی شود (شیخ طوسی ، الرجال ، ص 8 ، 106 ، 152) . وی از بسیاری از عالمان حدیث آن زمان کسب دانش کرد که از میان آن ها…