نوشته‌ها

اولین و تنهاترین فرزند

 اولین و تنها فرزندان، به طور معمول، مستقل تر از بقیه هم سن و سالان خود می شوند. درباره موفقیت تک فرزندها، پیشگویى هاى ضد و نقیضى وجود دارد. بیشتر مطالعات، نشان مى دهد که کودکان بزرگتر، تمایلى به شکست در کارهایشان ندارند. به این پیشنهادها که مى توانند کارایى اولین فرزند و تک فرزند را افزایش دهند و …