نوشته‌ها

تعیین جانشین توسط پیامبر یا امت پیامبر ؟

چرا شیعه پیامبر اکرم(ص) را ملزم به معرفی خلیفه پس از خود می کند و تعیین آن توسط امت را نمی پذیرد؟ گروهی از اهل سنت معتقدند که پیامبر(ص) برای بعد از خود کسی را به عنوان خلیفه معرفی نکرده و امر خلافت را به مردم واگذار نموده است. گروهی دیگر می گویند: پیامبر، ابوبکر را به عنوان جانشین خود معین کرده است، ولی …