نوشته‌ها

پاسخ به کتاب اهل بیت از خود دفاع مى کنند

قُل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله و المومنُون    (توبه: ۱۰۵) بگو (تو اى پیامبر) عمل کنید، پس بزودى خداوند و رسولش (ص) و مومنین (ائمه اطهار علیهم السلام) اعمال شما را مى بینند. مقدمه کتاب اهل بیت از خود دفاع مى کند در عربستان سعودى با ترجمه فارسى و به صورت رایگان بین حجاج ایرانى در هتلها توزیع ش…