نوشته‌ها

نگاهی به اشتغال زنان

 عوامل مؤثر، موانع و دیدگاه‌ها امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می‌آورند و حتی مجبور گشته‌‏اند علاوه بر مسئولیت‏‏‌های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت‏‏‌های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» ر…