نوشته‌ها

اهمیت هوش عاطفى در زندگى مشترک

امروزه روند رو به رشد ازدواج و طلاق، باعث شده هوش عاطفى بیش از پیش اهمیت پیدا کند. خطر افزایش طلاق، بیشتر متوجه زوج‌هاى تازه ازدواج کرده است. طى سال‌هاى اخیر، پیوندهاى عاطفى میان زن و شوهر و نیز مرزهاى گسل عاطفى که مى‌توانند بنیان زندگى را از هم بشکافند، با دقتى بى‌سابقه مورد بررسى قرار گرفته اند. شاید…