نوشته‌ها

احمد بن حسین بن غضائری

وی ابو الحسین، احمد بن حسین بن عبید الله بن ابراهیم غضائری، رجال‌ شناس‌ و محدث‌ امامی‌ بغداد در سده‌های‌ ۴ و ۵ق‌/ ۱۰ و ۱۱م‌ است. کنیه وی‌ به‌ اختلاف‌ ابوالحسن‌ یا ابوالحسین‌ ضبط شده‌ است‌. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] زندگی نامه زندگی‌ وی‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرار دارد، چرا که‌ در منابع‌ رجالی‌ ش…