نوشته‌ها

احتیاط هاى نظامى نسبت به سربازان پیش تاز.

    اشاره: از وصیّت هاى آن حضرت علیه السّلام است بمعقل ابن قیس ریاحىّ که از یاران و شیعیان آن بزرگوار بوده) هنگامیکه او را (از مدائن) با سه هزار تن بسوى (لشگر) شام فرستاده که جلودار (سپاهیان) آن حضرت باشد (و در آن روش جنگ با دشمن را باو مى آموزد):   و من وصیه له علیه السلام لمعقل بن قیس الری…