نوشته‌ها

مسائلى که در مورد اتاق کودک باید در نظر گرفته شود

 آماده کردن یک اتاق براى کودک نورسیده، همیشه بخشى از لذت بچه‌دارشدن و توسعه یک خانواده است و تولد نوزاد، همواره واقعه‌اى است که دیگر اعضاى خانواده چند ماه در انتظار آن بوده‌اند. والدین اغلب با عشق و علاقه فراوان، اتاق اولین نوزاد خود را آماده مى‌کنند و وسایل لازم براى آسایش و راحتى او را تدارک مى‌بی…