عنوان: بررسی آیات نقل قول قرآن کریم با رویکرد تربیتی
مولف: احمد علی افتخاری
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات کتابخانه و مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران
سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت نشر: اول
محل نشر:تهران

۶۶۴صفحه

موضوع مورد بررسی در این کتاب، به‌کارگیری اسلوب‌ نقل‌قول‌های قرآنی با رویکرد تربیتی است. آیات قرآن کریم دارای اسلوبی ویژه در هدایت‌گری و از جمله قصه پردازی، نقل‌های تاریخی، تجربه‌های آدمی، نقل سنت و سیره نیاکان به منظور پند‌پذیری انسان‌ها از حوادث تلخ و شیرین و فرجام به مقصد رسیدگان یا زیان دیدگان، در پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های رفتاری است.

این پژوهش با شناسایی همه نقل‌قول‌ها در قرآن کریم طبقه‌بندی آنها کوشیده است تا دلایل به‌کارگیری نقل‌قول‌ها را تبیین نماید و در پرتو آن، آثار تربیتی این نقل‌ها را به دست آورد. عمده مباحث به رغم حجم گسترده نقل‌قول‌ها در دو بخش سامان‌یافته است. بخش گزارش و توصیف که طبقه‌بندی نقل‌ها در این قسمت انجام‌یافته و بخش دوم تحلیل یافته‌ها و به دست آوردن مبانی و روش‌های تربیتی است.

این کتاب دارای سه فصل است که به ترتیب به کلیات، بررسی نقل‌قول‌های قرآن کریم (نقل خدا از زبان موجودات، گزارشی از انواع و گروه‌ها)، بررسی کارکردهای تربیتی، آیات نقل‌قول پرداخته است.

اُنس انسان به داستان، تکرار و بازآموزی، معرفی الگوهای رفتاری، احیای روش‌های اصلاحی، قصه‌های قرآنی، آسمان و زمین، اعضا و جوارح آدمی، دوزخ، مورچه، هدهد، شیطان، جنیان، شایستگان معصوم (پیامبران)، آدم، نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، الیاس، خضر، عُزیز، هابیل، پیامبری از بنی‌اسرائیل، زکریا، یونس، ایوب، شعیب، داوود، سلیمان، هارون، چند پیامبر الاهی، پیام‌آوران (انطاکیه)، عیسی، موسی، طالوت، ذی القرنین، شایستگان غیر معصوم، لقمان، آصف ابن برخیا، حبیب نجار، مؤمن آل فرعون، گروهی از بنی‌اسرائیل، شاهدی از کسان زلیخا، حواریون، فرزندان یعقوب، ایمانیان اصحاب بستان، دو تن از اولیا، اصحاب کهف، ناصحانی از بنی‌اسرائیل، باورمندان (توده ایمانیان)، حوا، ساره، یوکاید مادر و مریم خواهر موسی، آسیه، مریم، بلقیس، دختران شعیب، دختران شعیب، همسر پیامبر اسلام، از جمله موضوعاتی است که در این کتاب آمده است.

مراحل تربیت دینی، روش‌های تربیت دینی، ویژگی‌های تربیت دینی، پیش‌نیازهای اهداف تربیت دینی، پی آمدهای تربیت دینی، هدف نهایی تربیت دینی (پرستش الله)، آثار تربیتی گفته‌های پدیده‌های بی‌جان و جاندار، نا بایسته‌های تربیتی (ناشایستگان و الگوهای رفتاری منفی)، طاغوت‌ها، اشراف (ملا)، لذت طلبان و هوس رانان (مترفین)، شناخت رفتارهای نا به هنجار (نابایسته ها)، موانع تربیت، گفته‌های شایستگان در آخرت، فرجام نگری (تجلی رفتارهای تربیتی مثبت و منفی در جهان آخرت)، از جمله موضوعات و مباحث دیگری است که نویسنده در این کتاب بدان‌ها پرداخته است

منبع: pmbo.ir