اشاره:

اعتقاد به موعود نجات بخش در آیین های بسیاری، اعم از الهی و غیر الهی وجود دارد. این باور با فطرت بشر درآمیخته و گره خورده است؛ اما صد افسوس که به وسیله برخی افراد دروغ پرداز برای ایجاد فتنه و فساد و بهره کشی، برای رسیدن به آمال ناپاک دنیوی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. آنان با تفسیر ها و برداشت های ناروا از متون مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دست به انحراف زده و به اعمالی پلید و دور از شأن انسانی و دینی مانند هدر دادن اموال و خون های بسیاری برای همخوانی با تفسیر های ناروای خویش پرداختند. در این نوشته سعی شده با ارایه ی روشن تاریخ پیدایش و شیوه های حرکت مسیحیت صهیونیست، هشدار داده و نشان دهیم که حرکت صهیونیسم به هیچ یک از فرقه های مسیحی بها نمی دهد، بلکه اگر بتوانند مسیحیان به اصطلاح صهیونیست را نیز از بین خواهند برد!

مسیحیت صهیونیست

در فرهنگ موعود «مسیحیت صهیونیست» جایگاهی ویژه دارد. صهیونیست ها با تفسیری خاص از موعتود به دنبال جنگی هسته ای و ویرانگر در سطح جهان بوده و آغاز حرکت خویش را از سرزمین های اسلامی می دانند، از این رو با قساوت و خونریزی در خاورمیانه به ویژه فلسطین، این حرکت غیر انسانی و ضد دینی را آغاز کرده و به دنبال گسترش آن در سطح کشورهای منطقه و از آنجا به تمامی جهان هستند.

آموزه های تورات تحریف شده و سیاستمداران صهیونیست در سراسر دنیا دست به دست هم داده اند تا با امکانات نظامی و فرهنگی امریکا به ویژه استفاده از فریبندگی های جذاب سینما و حتی بازی های رایانه ای، در باوراندن آموزه های توراتی، رؤیای حکومت نیل تا فرات را به واقعیت تبدیل کنند. از این رو با تکیه بر ظهور عیسی مسیح (علیه السلام) و در صورت تشکیل اسرائیل بزرگ و واقعه ی «آرماگدون» به دنبال زمینه سازی ظهور و نابودی عوامل مزاحم هستند، که در صدر این استراتژی دهشتناک، شیعیان و مسلمانان منتظر موعود آخر الزمان قرار دارند.

شایان ذکر است که جریان افراطی مسیحی صهیونیستی طی چند سال اخیر فعالیت گسترده ای را در امریکا درباره ی خطر قیام مهدی (عج) به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده و حیات اسرائیل و لزوم چاره اندیشی برای مقابله با آن آغاز کرده است.

غربی ها برای رویارویی با ظهور، در صدد اقدامات پیشگیرانه، خصوصاً تسلط بر خاورمیانه که محل ظهور امام مهدی (علیه السلام) و فرود آمدن عیسی مسیح (علیه السلام) است برآمده اند تا اوضاع منطقه را کاملاً زیر نظر بگیرند و قیام های زمینه ساز ظهور را در وقت مناسب سرکوب کنند.(۱) در این راه به طراحی دسیسه های عجیب و فریبنده دست زدند، از جمله حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و ریختن خون هزاران شهروند بی گناه، تا بتواننند غربیان را به ستیز با مسلمانان و شرقیان وا دارند.

تاریخچه پیدایش

مسیحیت صهیونیست

تاریخ پیدایش صهیونیسم مسیحی به قبل از تشکیل دولت اسرائیل بلکه سال ها پیش از آن برمی گردد.

ریشه ی اصلی به وجود آمدن آن به ظهور فرقه ی پروتستان توسط «لوتر» باز می گردد. «مارتین لوتر» روحانی مسیحی بود که در ۱۴۸۳ .م در ایالت ساکسون آلمان در خانواده ای روستایی به دنیا آمد و در ۱۵۰۷ به عنوان استاد در دانشگاه «وینبرگ» منصوب شد. وی پس از دیدار از قصر پاپ، از وضع موجود متنفر شد و از آن پس آشکارا از انحرافات کلیسا انتقاد می کرد. او بنیان گذار آرای جدیدی در مسیحیت شد. وی که تحت تأثیر آموزه های فلسفی، تئوریک و جهان بینی عبرانی بوده است، دگرگونی های شگرفی در مفاهیم دینی کلیسای کاتولیک به وجود آورد.

رویکرد به «بهشت دنیایی» به جای «آخرت گرایی»، «تشریع و بدعت در ربح و ربا» و جایز دانستن آن، بزرگداشت یهودیان و برتر دانستن قوم یهود و متعلق به قوم یهود از جانب خداوند، از شاخصه های پروتستانیسم لوتری است. وی یهودیان را خویشاوندان خداوند (عیسی مسیح) و برادران و پسر عموهای وی خواند.

ستایش لوتر از یهودیان در اوضاعی که کلیسای کاتولیک به عنوان باور حاکم و مقتدر، بر اعتقاداتی کاملاً ضد یهودی استوار بود، این شبهه را به طور فزاینده مطرح می کرد که شاید پروتستانیسم، مسیحیتی است که بنیادها و شالوده های آن یهودی است و شاید این نظریه به نحوی بیانگر پیدایی مسیحیت یهودی باشد. (۲)

از سوی دیگر بعضی نوشته اند: «از آن هنگام که «مارتین لوتر» به سال ۱۵۲۱ حملات پرخاشگرانه ی خود را به کلیسای رومی با بی باکی آغاز کرد و توانست یوغ پاپ را برافکند، انتظار آمدن «مسیحا» میان یهودیان قوت یافت. خود لوتر یهودیان را چندان دوست نمی داشت، ولی آشکار ا و به شدت مخالف آزار آنان بود. وی به مناسبتی در ۱۵۲۳ درباره ی ایشان گفت: «آنان از نژاد خداوند گار ما هستند، بنابراین، اگر بنا باشد کسی به گوشت و خون مباهات کند، یهودیان بیش از ما به مسیح تعلق دارند، از این رو، من از عزیزانی که طرفدار پاپ هستند، خواهش می کنم که اگر از بدگویی درباره ی من به عنوان یک بدعت گذار خسته شده اند، مرا به عنوان یک یهودی ناسزا بگویند…». وی در جای دیگر گفت: «توصیه من این است که با آنان از روی مهر رفتار کنیم … اگر بنا داریم به آنان کمک کنیم، نباید به شریعت پاپ، بلکه به شریعت محبت مسیحی عمل کنیم.به آنان روح دوستی نشان دهیم. بگذاریم زندگی کنند و به کار مشغول شوند تا به زیستن در کنار ما رغبت کنند.»(۳)

قرن ها بود که چنین بیانات احساس آمیزی از دهان یک مسیحی بیرون نیامده بود و این سخنان امیدهای تازه ای را در دل های یهود برانگیخت.»

هدف اصلی لوتر، پروتستان کردن یهودیان بود، اما آن ها به جای این که مسیحی شوند، یاران و پیروانی جمع می کردند تا مسیحیت را یهودی کنند. به همین دلیل بعدها «لوتر» نفرت خود را از یهود در کتاب دیگر خویش به نام «آن چه به یهود و دروغ هایشان مربوط است» که در ۱۵۲۴ .م تألیف نموده، ابراز می کند و خواستار بیرون راندن یهود می شود.

جنبش اصلاح طلبان پروتستان، وقتی از پروتستان شدن یهودیان ناامید شد، دعوت بازگشت یهود به فلسطین جهت رهایی از دست آن ها را پذیرفت و این آغاز رشد و نمای «مسیحیت صهیونیستی» بود.(۴)

تحول باور «مسیحی ـ یهودی» و تبدیل آن به مسیحیت صهیونیستی به عنوان ایدئولوژی پروتستان ها و قرون میانه توسط پیورتین ها» و فردی به نام «ویلیام تیندل» پایه گذاری شده و در اروپا گسترش یافت.

انتشار عقیده «هزاره» و بازگشت مسیح (۵) در اقیانوس حوادث قرن هفدهم باعث به قدرت رسیدن جناح «مسیحیت یهودی» و در نهایت قدرت یافتن ایده ی برانگیختگی اسرائیل حتی میان دانشمندان، فلاسفه و ادبای اروپا شد.

جان نلسون داربی (م ۱۸۸۲) کشیش معروف کلیسای انگلستان در اواخر قرن نوزدهم با تبلیغات خود مکتب جدید صهیونیسم مسیحی را بین پروتستان ها بنا نهاد.(۶)

صهیونیسم مسیحی

صهیونیسم به جنبش ملی گفته می شود که برای حضور یهودیان در فلسطین و حق حاکمیت یهود بر کل آن سرزمین تلاش می کند. جنبش صهیونیستی در ابتدا دارای ماهیتی سکولار بود و رهبران آن ایدئولوژی های خارجی از جمله سوسیالیسم و ناسیونالیسم را وارد یهودیت کرده و میان اقشار یهودی و احزاب به ویژه بعد از واقعه ی قتل عام یهودیان توسط هیتلر، جای پای به دست آوردند.(۷) حمایت از این جنبش میان بسیاری از مسیحیان پروتستان طرفدار وضع احکام دینی در هر عصر نیز آشکار شد. مسیحیانی که فعالانه و جدی از ادعای یهودیان برای بازگشت به فلسطین حمایت کرده و آنها را تأمین و محافظت می کنند. مسیحیان صهیونیست شناخته می شوند.(۸)

مسیحیان صهیونیست از سیاست های اسرائیل، چه خوب و چه بد حمایت کرده و به ضدیت با منتقدان و دشمنان اسرائیل می پردازند و مخالف هرگونه راه حل صلح طلبانه که ممکن است منجر به ملی شدن فلسطین شود، هستند. از نظر آنان خداوند، فلسطین را به یهودیان بخشیده و فلسطینیان متجاوز بوده و هیچ حقی در سرزمین موعود ندارند.(۹)

در مجموع می توان گفت: صهیونیسم مسیحی عنوان حمایت فعالی است که توسط مسیحیان از جنبش صهیونیسم به عمل می آید.

مراحل رسالت:

گروه های مسیحی صهیونیست بر اساس پیشگویی هایی که در کتاب مقدس آمده، مراحل و حوادثی را مطرح می کنند که باید توسط آن ها عملی شوند که عبارتند از:(۱۰)

۱ ـ یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره ای از رودخانه ی نیل تا فرات به وجود آید. اینان معتقد ند: یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند، اهل نجات خواهند بود.

۲ ـ یهودیان به کمک امریکا و انگلیس باید مسجد الاقصی و صخره در بیت المقدس را منهدم کنند و به جای این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ سلیمان را بنا نمایند.(۱۱)

۳ ـ روزی که یهودیان، مسجد واقعی و صخره را منهدم کنند، جنگ نهایی مقدس (آرماگدون)(۱۲) به رهبری امریکا و انگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد.

۴ ـ روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامی مسیحیان پیرو اعتقادات «عملی نمودن خواسته های مسیح» که مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند، مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه ی عظیم از دنیا به بهشت منتقل می شوند و از آن جا همراه با مسیح نظاره گر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود.

۵ ـ در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح (دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته، در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می دهد. سپس وی حکومت جهانی خود را در مرکز بیت المقدس برپا خواهد ساخت و معبدی را که به جای مسجد الاقصی و صخره توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ ساخته شده، محل سکونت جهانی خود قرار خواهد داد.

۶ ـ این حادثه پس از ۲۰۰۰ میلادی حتماً اتفاق خواهد افتاد.

۷ ـ قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت جامعه ی امریکا و اروپا را فرا خواهد گرفت.

۸ ـ قبل از ظهور دوباره ی مسیح صلح در جهان هیچ معنا ندارد و مسیحیان برای تسریع در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرماگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند.(۱۳)

نظریه مشیت گرایی

تلاش چندین ساله و طولانی صهیونیست ها در جهان علیه مسلمانان و جریان اسلام خواهی در غرب و شرق عالم تحت عنوان«مشیت گرایی الهی» صورت گرفته است.

نظریه «مشیت گرایی الهی» صهیونیسم هم ردیف نظریه «برخورد تمدن ها» است. هر دو نظریه بر مبنای جنگ آینده و آینده ای با روابط خونین بین تمدن ها ارایه شده است. نظریه «مشیت گرایی» از قدمت و سابقه بیشتری برخوردار است، حتی از بعد سیاسی و معنوی درحال اجرا شدن است. رسانه ها، ماهواره ها و برنامه های تلویزیونی، به معرفی این دیدگاه و تبلیغ برخورد بزرگ جهان آینده از سوی صهیونیست ها و متحدان امریکایی و اروپایی آن ها می پردازند.

در این استراتژی و آینده پژوهی، جناح های حق و باطل مشخص شده اند، یعنی صهیونیست ها، طرفداران حق و مسیح، اما مخالفان آن ها، دجال یا ضد مسیح تلقی می شوند.

ادامه دارد…

پی نوشت:

برخی گزارش ها حاکی از آن است که مأموران امنیتی عربستان سعودی (دست نشاندگان امریکا) کاملاً مراقب اوضاع شهر مکه اند تا در صورت قیام امام مهدی (علیه السلام) و یارانش با اینان برخورد و مقابله کنند، چنان که در سال های اخیر، دوربین های مدار بسته ی متحرکی در بخش های مختلف مسجد الحرام کار گذاشته اند. یک دوربین ثابت نیز به طور شبانه روزی، محل رکن و مقام را که امام عصر (علیه السلام) از آن جا قیام می کند و پیام خویش را به گوش جهانیان می رساند، زیر نظر دارد.

و نیز عالمی روحانی از تاجری عربستانی نقل کرد: پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱ ـ ۱۹۹۰ .م و باقی ماندن نیروهای امریکایی در خاورمیانه از جمله در عربستان سعودی، روزی از افسری امریکایی پرسیدم: چرا ماندن شما در منطقه به طول انجامید؟ گفت: ما مانده ایم تا آن اسماعیلی را که می گویند از کنار کعبه قیام می کند، از بین ببریم!

مدنی تنکابنی، جهان در آستانه ظهور، ص ۱۰۰ ـ ۹۷٫

ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۶، (اصلاح دینی)، ترجمه فریدون بدره ای و … انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ۴۵۱ ـ ۴۰۶؛ هنری لوکاس، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات کیهان، تهران، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۲، ص ۷۱ ـ ۶۴؛ احمد رهنمایی، غرب شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۰، ص ۱۱۹ ـ ۱۱۵؛ محمد معین، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۰، ج ۶، ص ۱۸۳۵٫

جولیوس گرینستون، انتظار مسیحا در آیین یهود، مترجم حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، ۱۳۷۷٫ ص ۱۲۹ و ۱۳۰٫

مجله فرهنگ موعود؛ ش ۴۱، ص ۲۲٫

حسین توفیقی، نگاهی به ادیان زنده جهان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، قم، چاپ اول، شهریور ۱۳۷۷، ص ۲۰۱؛ جهان در آستانه ظهور، ص ۱۴٫

مقاله آرماگدون، صهیونیسم و پروتستانیزم، برگرفته شده از سایت http.www.mahdinews.com

موسوعه السیاسه، ج ۳، ص ۶۶۲؛ عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، قم، ۱۳۸۱، ص ۳۷۲ ـ ۳۶۷٫

موسوعه السیاسه، ج ۳، ص ۶۶۳؛ مجله موعود، ش ۴۰، ص ۳۴٫

مجله موعود، ش ۴۰، ص ۳۵٫

مقاله آرماگدون، صهیونیسم و پروتستانیزم، برگرفته از سایت های:

http.www.mahdinews.com و http.www.perstian talk.com / view post sasp? Pos tid

از ۱۹۶۷ تا به حال مسجد اقصی و صخره بیش از چند بار مورد حمله ی یهودیان و مسیحیان صهیونیست قرار گرفته است.

«هارمجدون» یا «آرماگدون» [Arma geddon] نام یک منطقه است. «محلی در بیست مایلی جنوب ـ جنوب شرقی حیفا و پانزده مایلی دریای مدیترانه، میان مرز اردن و فلسطین اشغالی، شواهدی نشان می دهد این نبرد هسته ای خواهد بود! در این استراتژی که با تبلیغ فراوان همراه است، چند ادعا همواره تکرار می شود: یهودیان امت برگزیده خداوند هستند. خداوند سرزمین قدس را به امت برگزیده خود داده است. قوم بنی اسرائیل معتقدند تنها کسانی که از انسانیت، حقانیت و مشروعیت برخوردار هستند، یهودیانند و هیچ اندیشه دیگری بهره ای از حق حیات ندارد و همه باید زیر حاکمیت اسرائیل به زندگی ادامه دهند! این رژیم با این نگرش، بستری برای قتل عام و خونریزی در منطقه مسلمان نشین خاورمیانه فراهم کرده، دولت های غربی با اشتیاق از آن حمایت می کنند.

سایت www.mahdinews.com برگرفته از هفته نامه پرتو، وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۸ فروردین ۱۳۸۳، جهان در آستانه ظهور، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۳٫

منبع :نامه جامعه – مهر ۱۳۸۳، شماره ۱ –