اشاره:

فرقه بهائیت با تمام تبلیغات و نیز حمایت غربیها از آن هیچ نفوذی در میان جامعه بشری نداشته است. علت آن پوشالی بودن این فرقه و آموزه های عقل ستیز و غیر عقلانی بودن اصل این فرقه است. از این رو  دانشمندان متعددی در رد و نقد این فرقه کتابهایی نوشته اند که در اینجا به برخی آز آنها اشاره شده و به صورت اجمالی معرفی می گردد.

 

 1. بهائی چه می گوید؟

نوشتاری است در رد عقاید بهاییان. نویسنده در جلد یکم، استدلالات ابوالفضل گلپایگانی، یکی از پیروان فرقه بهاییه را از کتاب فرائد وی نقل می کند و به رد و نقد و بررسی آن می پردازد. گلپایگانی در مقام ا ول کتاب خود، مقصود و مدعای بهاییان و ادله و براهین آنان را نقل کرده است و نویسنده این عقاید را به دقت بیان کرده و پاسخ می گوید. در مقام دوم، نویسنده با بهره گیری از آیات و روایات، به رد عقاید بهاییان پرداخته و ادله و براهینی در این زمینه ارائه داده است.[۱]

 1. فلتات اهل ایمان در خطئات متن ایقان

در رد بهاییان و کتاب دینی آنان (ایقان) است. نویسنده، کتاب ایقان، نوشته بهاء الله را از جهات گوناگون مورد خدشه و نقد و بررسی قرار داده است. وی مطالب کذب و افتراء به خداوند را از کتاب استخراج کرده و نیز به اغلاط فراوان ادبی کتاب پرداخته است. وی ۸۶ غلط عمده و فاحش از کتاب این فرقه ضاله به دست آورده است.[۲]

 1. پای سخنان پدر

در جهت آشنایی با فرقه بهاییت و رد عقاید آنان و تثبیت مسئله مهدویت است. نویسنده با توجه به معاشرت با معتقدین به بهاییت، سعی نموده با بررسی در تاریخچه و پیدایش این فرقه و تحلیل عقاید آنان، ردیه ای که مستند به ادله عقلی و نقلی باشد، ارائه دهد و مقصود او از درج این مطالب، آشنایی جوانان با این فرقه است. وی با زبان ساده و به صورت پرسش و پاسخ، به تاریخچه فرقه بابیت و بهاییت و مطالبی درباره امام زمان ـ علیه السلام ـ پرداخته است. بخش های مهم کتاب عبارتند از: پیدایش بهاییت، علی محمد باب، دوران پس از باب، جانشینی عبدالبهاء تحریف کتب از نظربهاییت، امامت و رهبری، مهدویت از نظر امت ها، میلاد حضرت مهدی ـ علیه السلام ـ ، نایبان، قیام، وقایع پس از ظهور.[۳]

 1. بهائیان (اثر سید محمد باقر نجفی)

پژوهشی است مفصل و مستند در تاریخچه فرقه بهاییت. مؤلف با استناد به منابع تاریخی از جمله منابع بهاییان، به زمینه های فکری بهاییت پرداخته و شیخیه و اندیشه های شیخ احمد احسایی را زمینه ساز بابیت دانسته است. نویسنده، پس از ذکر فرایند پیدایش بهاییت و دیدگاه های آنان و توطئه و خون ریزی های آنان در شهرهای ایران، پیدایش آنان را مولود سیاست های استعماری انگلیس، روسیه و اسرائیل دانسته و اسنادی در خصوص ارتباط سران این فرقه با استعمار انگلیس ارائه کرده است.[۴]

 1. تاریخ جامع بهائیت (نوماسونی)

تاریخ کاملی است از پیدایش و رشد بهاییت در ایران و جهان. نویسنده نخست، آبشخور این عقیده و چگونگی زایش آن را بررسی می کند و آن گاه به بیان ماجرای باب و بها می پردازد. وی در صدد اثبات آن است که بابیت و بهاییت، حاصل تلاش استعمارگران و بیگانگان است و اسنادی در این زمینه ارائه می دهد. وی به بررسی ارتباط بهاییت با صهیونیسم و سازمان های نوماسونی پرداخته و بابی گری را زمینه پیدایش نوماسونی خوانده است. در پایان، گزارش ها و اسناد ساواک در این زمینه آمده است.[۵]

 1. نصیحت به فریب خوردگان باب و بهاء

نویسنده با ذکر کتاب های حدیثی و روایاتی که بحث از نام و ویژگی مهدی ـ علیه السلام ـ در آنها شده، از پیروان باب و بها پرسش می کند: آیا در این روایات تردیدی دارند؟ آیا این روایات و مشخصات به باب و بهاء صادق است؟ وی با اشاره به روایاتی که در تأویل آیات قرآن به امام زمان ـ علیه السلام ـ و یارانش صادر شده، از تفسیر و توجهات این فرقه ها پرسش می کند: آیا این پندارهای موهوم شما، تفسیر و تأویل این آیات است؟[۶]

 1. بهائیت در ایران

این کتاب به بررسی یکایک عوامل تشکیل دهنده جنبش بهاییت می پردازد. نویسنده علل پیدایش این جنبش را در زمینه اجتماعی ـ سیاسی اوایل دوره قاجار بررسی می کند و زمینه مذهبی شیعه دوازده امامی را برای تشکیل این فرقه توضیح می دهد و به بررسی این نکته می پردازد که چرا این جنبش، ظاهری مذهبی دارد، اما جنبش سیاسی تلقی می شود. در پایان، کنشگران این فرقه و شرح زندگی رهبران آن تشریح می گردد و نظریاتی در علل گرایش به این فرقه ها ارائه می شود. ایدئولوژی و احکام بهاییت و بهایی گری در اعصار مختلف تاریخ پیش و پس از انقلاب، از دیگر مسائل مورد توجه مؤلف بوده است.[۷]

 1. محاکمه و بررسی باب و بهاء در عقاید و احکام و آداب و تاریخ

نقد و بررسی و رد عقاید بابیان با استناد به کتاب های آنان است. نویسنده با بهره گیری و استناد به ۷۷ جلد از کتاب های معتبر بهاییان، دست به تألیف اثر زده است. وی در جلد اول ۱۰ اصل کلی و زیربنایی دین اسلام را بحث و بررسی کرده که در نتیجه پابرجا شدن این اصول، ادیان مجعول متزلزل خواهند شد. حضرت ولی عصر ـ علیه السلام ـ و علائم ظهور آن حضرت با توجه به روایات صحیح، یکی از مهم ترین این اصول است. در جلد دوم، تاریخ و آداب فردی و احکام و حدود و… باب و بها نقد و بررسی شده اند.

نویسنده کلیه کتاب های این دو فرقه را تا زمان خویش، به گونه ای مناسب معرفی کرده است.[۸]

 1. بهائیت چگونه پدید آمد؟

نویسنده با استناد به منابع بهاییت و دیگر منابع تاریخی، به چگونگی پیدایش بهاییت، اصطلاحات، مبلغان و ایادی، اسامی ایام هفته، ماه های نوزده گانه، تعطیلات، مواد دوازده گانه بهاییت، شرح اسم اعظم، قوانین بهاییت، مراسم تدفین، بیت العدل و نامه های عبدالبهاء پرداخته است. مؤلف با مقایسه اندیشه های باب و بهاء با تصوف نتیجه می گیرد که این دو مسلک فرزند تصوف اند و در این نسبت جای هیچ گونه شک و ابهامی نیست.[۹]

 1. بابی گری و بهایی گری

هدف کتاب، اثبات نقش استعمار در پیدایش بابیگری و بهائیگری است. نویسنده در آغاز با استناد به احادیث معصومان، ثابت می کند که اداره امور جامعه در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه است. وی ادعای مهدویت توسط مدعیان دروغین را معلول انگیزه آنان برای دستیابی به قدرت شمرده است. در ادامه با ذکر نام چند تن از این مدعیان که از قرن اول هجری تا تأسیس مذهب شیخیه در قرن سیزدهم هجری سر بر آورده اند، به معرفی بنیان گذاران بابیگری و بهائیگری و دستیاران آنها می پردازد. وی سپس با نقل اظهارات و بیان عملکردهای برخی از مأموران آمریکا و انگلستان و اسرائیل در حمایت و دفاع از بهائیت و بابیت، این دو فرقه را ساخته دست استعمار می داند. کتاب با بیان ادعاهای متضاد باب و بهاء و اغلاط کتابهایشان و ذکر پاره ای از اصول اعتقادی و احکام باب و بهاء به پایان رسیده است.[۱۰]

 1. گفتار خوش یارقلی

مؤلف با بیانی نغز و در قالب مناظره بین تعدادی از افراد مذاهب و مکاتب مختلف، از جمله شیعه اثنا عشری، سنی، اسماعیلی، شیخی، آقاخانی، قادری و بهایی، به بررسی این مکاتب، از جمله بهاییت پرداخته و حقانیت شیعه را اثبات کرده است. ادبیات کتاب، مربوط به اواخر عصر قاجاریه و همراه با اصطلاحات آن زمان و به شیوه داستان است.[۱۱]

 1. پیام پدر

نوشتاری است از یکی از سردمداران دست کشیده از بهاییت به دوستان و فرزندان خویش در رد بهائیت. نوشته به خواهش فرزندان و دوستان نگارنده سامان یافته و نگارنده در آن، به سرگذشت خویش در دوران بهائیت خود می پردازد و نیرنگ ها، افسون ها و فریب های بهائیان را رسوا و آشکار می سازد. نویسنده از معتمدین و صاحبان راز بهاء الله بوده است و از نزدیک با تمام رفتارهای فردی و اجتماعی این مدعی، آشنا بوده است.[۱۲]

 1. فلسفه نیکو در پیدایش راهزنان و بد کیشان

ردیه ای است بر عقاید و آراء بابیان و بهائیان. نویسنده که خود زمانی به این فرقه گراییده بود و توبه کرد، نخست به فساد روانی حاکم بر رهبران بهایی و روش های تبلیغی آنان اشاره می کند و آنگاه با ارائه سخنان و نوشتارهای باب و بهاء، به نقد آراء و ادعاهای آنان می پردازد. تصویر دست خط توبه نامه باب از ادعای خویش نیز در کتاب آمده است.[۱۳]

 1. کشف الحیل

مجموعه ای است در رد و افشای حوادث داخلی فرقه های بابیت و بهاییت با استناد به کتاب ها و گفته های آنان.جلد نخست کتاب، گفت و گویی است با یکی از بزرگان بهاییت که پس از ۲۰ سال به این آیین بازگشته است. در این گفت و گو، عقاید، آرا و احکام بهاییان نقد و بررسی شده و تناقضات آن بیان شده است. جلد دوم، درباره یزیدیان است که چون با بهاییان اشتراک عقیده دارند، نویسنده به این مسأله نیز پرداخته است. تاریخ پیدایش یزیدیه، پیروان، جایگاه و اصول عقاید آنان از دیگر مباحث کتاب است. در جلد سوم، عقاید و کتاب های بهاییان نقد و بررسی و حیله ها و تزویرهای آنان بازگو شده است. کتاب، یکی از بهترین منابع در این باره است.[۱۴]

پی نوشت:

[۱]. تهرانی، جواد ناشر، دارالکتب الاسلامیه، ج۱و۲، چاپ تهران نوبت چاپ سوم تاریخ ۱۳۴۶ش.

[۲]. تهرانی، محمد رضا ناشر، علمیه محل چاپ، قم، تاریخ، ۱۳۸۸ش.

[۳]. امامی، محمد جعفرناشر: اسوه محل چاپ تهران نوبت چاپ اول، تاریخ ۱۳۷۲ش.

[۴]. نجفی، سید محمد باقر ناشر، کتابخانه طهوری، محل چاپ تهران، چاپ اول، تاریخ، ۱۳۵۷ش.

[۵]. افراسیابی، بهرام، ناشر، سخن محل چاپ، تهران، چاپ پنجم.

[۶]. میر سید علی بلاغی، مترجم علامه فانی، محمد جواد ناشر، اسلام محل چاپ قم، نوبت چاپ اول تاریخ ۱۴۰۵ق.

[۷]. زاهد زاهدانی، سید سعید ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی محل چاپ تهران نوبت چاپ اول تاریخ ۱۳۸۰ش.

[۸]. مصطفوی، تهرانی، حسن ناشر: اسلامی محل چاپ تهران نوبت چاپ سوم تاریخ ۱۳۴۴ش.

[۹]. مدرسی، چهاردهی، ناشر، فتحی چاپ تهران، نوبت چاب اول تاریخ ۱۳۶۶ش.

[۱۰]. محمدی اشتهاردی، محمد ناشر: کتاب آشنا محل چاپ قم، نوبت چاپ اول تاریخ ۱۳۷۹ش.

[۱۱]. محلاتی، محمد تصحیح، مسترحمی، سید هدایت الله ناشر: محل چاپ تهران نوبت چاپ چهارم.

[۱۲]. مهتدی، فضل الله، ناشر امیر کبیر، محل چاپ تهران نوبت چاپ چهارم، تاریخ ۱۳۵۷ش.

[۱۳]. نیکو، حسن، ناشر: نویسنده نوبت چاپ اول زبان فارسی، تاریخ ۱۳۰۷ش.

[۱۴]. آیتی، عبدالحسین، چاپ تهران، نوبت چاپ ششم، تاریخ ۱۳۳۶ش.

نویسنده: علی رضا روزبهانی