اشاره:

بوآندرس اوتاس از ایران شناسان معروف سوئد و محقق در زبانهای ایران باستان و هند و اروپایی و زبان و ادبیّات ایران در ۲۶ ماه مه ۱۹۳۸ در جمت لاند از شهرهای شمالی سوئد به دنیا آمده است.

وی ابتدا در رشته ریاضیات وارد شده، ولی پس از یک سال به تحصیل در رشته فلسفه و زبان شناسی پرداخته است.

در ضمن نزد پروفسور نوبرگ زبانهای ایران قدیم و نزد پروفسور ویکاندر زبان سانسکریت و نیز مقایسه آن با سایر زبانهای هند و ارویایی و زبانهای سامی را هم نزد پروفسور فریدهوف روندگرن تحصیل کرده است.

اوتاس دانشمندی است جوان و با پشتکار که علاوه بر زبانهای مزبور روسی، سربی، عبری، عربی، ترکی و چینی را هم فرا گرفته است.

در هفتم ژوئیه ۱۹۶۷ در امتحانات رشته فلسفه و زبان شناسی شرکت کرده و با نگارش پایان نامه تحصیلی خود تحت عنوان «تاریخ التواریخ» با درجه عالی قبول شده و به اخذ درجه دکترا نایل آمده است.

سفر به ایران برای تحصیل و مطالعه ادبیّات

وی در پاییر ۱۹۶۲ به ایران سفر کرده و در دانشکده ادبیّات اصفهان به عنوان دانشجو به تحصیل و مطالعه در تاریخ ادبیّات ایران مشغول شده و ضمناً زبان کردی راهم یادگرفته است .

آنگاه به افغانستان و هندوستان سفر کرده و در کتابخانه های آنجا هم به مطالعه نسخه های دستنویس فارسی و عربی پرداخته و کتابهایی را هم در همین زمینه خریداری کرده و همراه برده است.

سفر استامبول
در بهار سال ۱۹۵۶ به منظور بررسی کتب خطی در کتابخانه های استانبول به آنجا رفته و مدت سه ماه در آن کشور از بورس تحصیلی استفاده کرده است.

پس از آن به سوریّه و ایران و افغانستان و پاکستان عزیمت نموده و نسخه های خطی مورد نظرش را در کتابخانه های کشورهای مزبور مطالعه کرده و یادداشت برداشته و کتابهایی هم در زمینه مطالعات خود خریداری نموده و سرانجام از راه چین و راه آهن سیبری به اروپا بازگشته است.

در ۱۸۹۶ مجموعه بزرگی از نسخه های خطی که در این مسافرت تهیه کرده برای ادامه مطالعات خود اختصاص داده است.