امامزاده سيد عمادالدين(ع) در محدوده قبرستان مرکزي روستاي رحيم بيگ لو در 2 کيلو متري شهر رضي از توابع استان اردبيل ، در پاي تپه اي واقع شده است که ديوار سنگي به ارتفاع 20/1 سانتي متر دور تا دور قبرستان را محصور کرده است. امامزاده سيد عمادالدين نزد اهالي روستاي رحيم بيگ لو از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار است.

بناي قديمي تخريب شده است وهم اکنون درحال بازسازي مي باشد. بناي جديد به همت هيئت امناء و اداره اوقاف و با کمک هاي مالي مردم در حال بازسازي مي باشد.بناي جديد در ابعاد تقريبي 18×12 متر با شالوده بتني ميباشد.

امامزاده داراي رقبات وقفي بوده که به صورت اراضي زراعتي مي باشد . دو باغ نيز به صورت املاک و مستغلات متعلق به امامزاده است که عوايد آنها صرف هزينه هاي ضروري امام زهده مي گردد.