امامزاده سيدهادى فرزند امام موسى كاظم (ع) واقع در چهار كيلومترى غرب تفرجگاه ييلاقى “بِش ‌قارداش” در جنوب بجنورد از ديگر زيارتگاه هاى اين شهرستان است .اين امامزاده كه در روستاى تاريخى “ارگ” قرار دارد با گنبدى خشتى در ميان باغى بزرگ ايجاد شده كه درختان كهنسال و سر به فلك كشيده آن، مناظر و چشم اندازهاى زيبايى را ايجاد كرده است.