اين امامزاده در پنج کيلومترى شهر سلماس قرار دارد و مدفن چهار تن از فرزندان حضرت على النقي(ع) به اسامى : اسحق بن محمود، ابراهيم بن محمد، محمود بن عمر و جعفر بن محمد ،که زيارتگاه عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) است. اين امامزاده از سده هاى گذشته زيارتگاه مردم تازه شهر و سلماس بود و پس از زلزله سال 1309 ش دوباره باز سازى شد. مصالح به کار رفته در بنا آجر، سنگ و ملاط آهک و گچ است و در داخل با طاق هاى جناقى و آجرکارى زيبا تزيين شده است.

منبع: ميراث فرهنگى استان آذربايجان غربى