از ديگر فرزندان امام هفتم شيعيان در فاصله ‪۱۰ كيلومترى شمال غربى شهر به فاصله يك كيلومترى در شرق روستاى لنگر بجنورد واقع شده است . بناى نخستين اين بقعه متبركه در دوره تيموريان و در زمان سلطان حسين بايقرا ساخته شده كه در سال ‪ ۱۳۲۹باز پيرايى و تجديد بنا شده است.