مزار مطهر فاطمه اخرى ملقّب به فاطمه طاهره (س) در محله سوخته تکيه رشت واقع شده و به خواهر امام معروف است.در محلّه سوخته تکيه رشت واقع شده است .در باور مردم گيلان، وى به همراه برادرانش سيد جلال الدين اشرف و مير شمس الدين (ع) به گيلان مهاجرت کرد و در زمان حکومت سيد در رشت از دنيا رفت.

آيت الله شيخ محمّد مهدوى در کتاب سادات متقدمه گيلان ،درباره اين موضوع چنين مي‌نويسد:

فاطمه بنت موسى بن جعفر معروف به فاطمة اُخرى و مشهور به خواهر امام، يا به همراه برادرش سيد جلال الدين اشرف به گيلان آمده و يا بعد از کشته شدن حضرت رضا(ع)، به ديدن برادر خود به گيلان آمده و در همان وقت و يا قبل از سيد جلال الدين اشرف، وفات کرده و در اين مکان دفن شده است. برخى از محققان همانند مؤلف کتاب طرائق الحقايق در جلد سوم، صفحه 284 کتابش ، از اين امامزاده ياد کرده است و مي‌گويد:

چهارشنبه دهم رجب سنه 1304 قمرى در رشت به زيارتگاه خواهر امام، مزار فاطمه همشيره رضا(ع) رفتم و در حاشيه همان صفحه مي‌نويسد: فاطمه بنت موسى بن جعفر(ع).

اين بقعه در قديم به مزار لاله شوى معروف بود و مسجد جنب آن به مسجد لاله شوى يا خواهر امام شهرت داشت.