اين بقعه متبرکه در 14 کيلومترى جنوب شرقى گرمسار و در قريه امامزاده على اکبر (ع)واقع شده است . امامزاده داراى موقعيت خوبى بوده و مى توان آن را در شمار يکى از معروفترين بقاع منطقه گرمسار نام برد . در مجموعه امامزاده ، کتيبه يا سنگ نبشته اى که دال بر بناى اوليه آرامگاه باشد وجود ندارد ، ليکن برابر شواهد ، قدمت تاريخى اين بقعه به حدود 850 سال قبل مى رسد . گنبد اصلى اين بنا ، ايلخانى و رواق هاى پيوست و هشتى ورودى آن مربوط به دوران قاجار است .

ساير بقاع گرمسار عبارتند از : امامزاده خليل الله ، امامزاده اسماعيل و شمس الدين ، امامزاده سلطان مراد کردوان ( کردوان در7 کيلومترى مشرق گرمسار و 6 کيلومترى جنوب راه شوسه سمنان قرار دارد) ، امامزاده عبد الله حسين آباد کردها ،امامزاده عليين قريه قاطول (قاطول در چهار کيلومترى شرق گرمسار و شش کيلومترى جنوب راه شوسه سمنان واقع است) ، امامزاده قوشه (به نامهاى شاهزاده محمدى و شاهزاده مراد) ، امامزاده على ابراهيم ايوانکى ،امامزاده ذوالفقار روستاى ذوالفقار ، امامزاده طاهر و مطهر کوشک اربابى (در سه کيلومترى شرق گرمسار واقع و فاصله آن تا جاده شوسه پنج کيلومتر مى باشد.) ، امامزاده سلطان ابو سعيد پاره ،امامزاده شاهزاده حسين سر آبرود(بنکوه) ،امامزاه خوشنام ايوانکى ، امامزاده يحيى قريه محله باغ ، حضرت امامزاده پنج تن قريه فند (در 13 کيلومترى شرق گرمسار و چهار کيلومترى جنوب ايستگاه راه آهن ياترى واقع است.) حضرت امامزاده عبد الرحمن (سرباز) قريه سرباز ، امامزاه جعفر چهار طاق ، امامزاده عبدالله و اسماعيل قريه قاليباف (واقع در 60 کيلومترى شمال شرقى گرمسار) ، امامزاده ابراهيم گندم دره ايوانکى و حضرت امامزاده عاقب ايوانکى از ديگر مقابر شهرستان گرمسار به شمار مى روند .