امامزاده عبدالله (ع) از بزرگان سادات علوى و از نوادگان امام سجاد (ع) است كه لقب ايشان همانند پدر بزرگوارشان حضرت زين العابدين (ع) بوده است. آن حضرت در اواخر عمر شريفشان از مدينه به اهواز هجرت كرد و سپس در شهر شوشتر اقامت گزيد. مردم آن ديار به خاطر سيرت نيكوى آن حضرت به وى ارادت خاصى پيدا كردند. آن حضرت در سال ۲۴۶ هجرى به دستور متوكل عباسى و به دست والى شوشتر به شهادت رسيد.

مرقد مطهر ايشان كه ميعادگاه عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) است در خيابان طالقانى برفراز تپه‌اى واقع شده است.