بقعه مباركه امامزاده صدرالدين در كيلومتر سيزده جاده اردبيل به مشگين شهر، در وسط اراضي زراعي واقع شده است. ايشان از فرزندان امام موسي كاظم (ع) مي باشند، كه از بغداد روي به ولايت ري نهادند و چون به اين شهر رسيد از آنجا روي به ولايت اردبيل نهاد و در شهر ساكن شد و در اردبيل درگذشت.

مقبره صدرالدين عمارت بسيار قديمي دارد. جنوب آن باغ امامزاده و شمالش حياط بزرگ دهقاني است و خادم بقعه در آن زندگي مي كند. در ورودي بقعه در سمت شمال آن است و به راهرو باريكي باز مي شود كه از شرق به غرب كشيده شده و در دو انتهاي راهرو به دو حجره براي بيتوته كردن زائران منتهي مي گردد. در وسط اين دالان در ضلع جنوبي آن، دري است كه به مقبره باز مي شود. قبر در وسط اتاقي است كه تقريباً 6*5 متر ابعاد آن مي باشد و گنبد كم ارتفاع كهنه اي سقف آن را تشكيـل مي دهد.