امامزاده سيد نصرالدين(ع) در روستاي سوسهاب که شرقي ترين روستاي بخش خوش رستم شمالي از توابع استان اردبيل است.قدمت اين بنا حدود 10 سال مي باشد اما قصد دارند بنا را مجدداً بازسازي کنند .اهالي بومي معتقدند که افراد حاجتمند و بيمار در اين امامزاده شفا يافته اند.

در يک سمت امامزاده يک مسجد قرار دارد و در سمت ديگر آن سرويس بهداشتي واقع شده است. ساختمان اين امامزاده سنگي و سقف آن از نوع شيرواني مي باشد.