زيارتگاه امامزاده سيد محمد (ع) در شهر کلور شهرستان خلخال قرار دارد.اين زيارتگاه در بالاي تپه اي مشرف به شهر واقع شده است و بناي اين امامزاده آجري با اسکلت فلزي مي باشد پوشش اين بنا کاملا ساده و آجري است.

بناي امامزاده به ارتفاع يک متر از محوطه اطرافش بالاتر است و در ضلع جنوبي اين بنا ايوان سرپوشيده اي با ستون هاي فلزي وجود دارد. بناي امامزاده جنوبي رو به ايوان داراي دو پنجره و يک درب فلزي مي باشد و در سه ضلع ديگر اين بنا هيچگونه درب يا پنجره اي وجود ندارد.

گنبد کوچکي با نماي سيماني بدون هيچ گونه تزئينات در بالاي سقف اين بنا ديده مي شود و تزئينات داخلي اين بنا گچي مي باشد.