بقعه امامزاده سيد حمزه در فاصله 6 کيلومترى شهرستان بناب در روستاى زاوشت واقع شده و بقعه امامزاده 60 متر مربع مي باشد که بافت آن قديمى و از چوب و گل ساخته شده است و مقدار کل عرضه بقعه 9590 متر مربع است و داراى سند مالکيت رسمى بنام اوقاف مي باشد.

طبق اظهارات اهالى روستا نسب اين سيد جليل القدر به حضرت امام رضا (ع) مى رسد ولى فاقد شجره نامه و آثار قديمى است.