بقعه شريف امامزاده اسمعيل بن حبيب الله بن موسى الکاظم (ع)در روستاى زاويه در 3 کيلومترى هدى شهر از شهرهاى شهرستان جلفا واقع شده است اين زيارتگاه در بالاى تپه اى واقع در قسمت شرقى روستا قرار داشته و در محوطه ان دو اصله درخت چنار به قطر بيش از سه متر و قدمت بيش از 400 سال وجود دارد که بيانگر قدمت بناى بقعه و زيارتگاه است.

اکثر زوار امامزاده از شهرستانهاى اطراف و منطقه جلفا و هاديشهر جهت زيارت به حرم اين سيد جليل القدر مشرف ميشوند و زائرين خود را به داخل ضريح مى اندازند در ضمن ابى که براى استفاده کشاورزى از طرف روستاى زاويه به طرف (گرگر) جاريست جزو موقوفات اين امامزاده ميباشد.