از مزارات بسيار مشهور و مورد توجه آذربايجان شرقى امامزاده سيد اسماعيل شهر ميانه ميباشد بقعه اين امامزاده جليل القدر و عالى مقام در داخل شهر ميانه واقع شده است اين بقعه در طول تاريخ مورد توجه و احترام مردم متدين ميانه بود بطوريکه ساختمان حرم مطهر به وسعت 50 متر مربع که در ايام گذشته احداث شده بود و قديمى است.

شرح حال و نسب نامه امامزاده

مردم و عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) ارادت خاص و ويژه اى به اين امامزاده و عظيم الشان دارند و در فرصتهاى مقتضى اين ارادت خالصانه خود را تقديم ايشان ميکنند مردم اعتقاد دارند که امامزاده سيد اسماعيل از نوادگان حضرت امام جعفر الصادق (ع) است که نسب شريفش عبارت است از:

اسماعيل ابن جعفر محمد الاطروش ابن على ابن الحسن بن على الخارص ابن محمد الديباج ابن الامام جعفر الصادق(ع) نام مبارکش اسماعيل و لقب شريفش کمال الدين است.