اين مقبره در نزديكى مسجد جامع خرم‌آباد واقع شده و بناي اوليه آن مربوط به سال 204 هجرى است ، نسب ايشان به زيد بن على بن حسين بن على (ع) ميرسد. وسعت تقريبى حريم آن 6 هزار متر مربع است.‌

دو گلدسته مدور آجرى در دو طرف آن ساخته شده و آيات و كلماتى با خط نسخ و به طور برجسته بر آن نقش شده است.‌