زيارتگاه امامزاده ابراهيم خليل(ع) در شهر صوفيان و در 35 کيلومترى شهر تبريز و بين سه شهر تبريز به مرند و شبستر واقع شده است اين بقعه در سمت شرقى شهر صوفيان در کنار جاده ترانزيتى و راه آهن واقع گرديده و در روبروى زيارتگاه پارک بزرگ شهر صوفيان بنام پارک ملت قرار گرفته است وجود فضاى سبز در کنار فضاى روحانى و معنوى امامزاده ابراهيم خليل باعث شده است هر روز کاروانها ى زيارتى مزار حضرت زينب و حضرت رقيه عليهما السلام که به سوريه سفر ميکنند ساعاتى را در کنار اين امامزاده و پارک ملت و همچنين جامع صوفيان در نزديکى هاى امامزاده سپرى نمايند.