امامزاده آقا سيد مير شمس الدين (ع) لاهيجان

آقا سيد مير شمس الدين ابن موسى الکاظم(ع)، وى اولاد امام کاظم(ع) و برادر سيد جلال الدين اشرف، نماينده و جانشين وى در لاهيجان بود که تمام امور و وظايف حکومت سيد اشرف را بر عهده داشت. او از سرداران رشيد برادرش، به عنوان رئيس دولت حضرت، تمام کارها را در دست گرفت و سرانجام پس از شهادت برادرش، خود را به لاهيجان رسانيد، ولى در آنجا به دست لين بن حروى به شهادت رسيد. امروز مرقد او در محله کاروانسراى لاهيجان، زيارتگاه مؤمنان است. به نظر مي‌رسد که براى حفظ قدرت پس از فروپاشى لشکر اسلام، خود را به لاهيجان رسانيده بود که چنين فرصتى براى او پيش نيامد.

مؤلف کتاب پيشينه تاريخى فرهنگى لاهيجان در معرفى بقاع متبرکه لاهيجان، مرقد اين سيد جليل القدر را در محله بيگم آباد لاهيجان ذکر کرده است و در آنجا نام دو نفر را به نام سيد جلال الدين بن موسى الکاظم(ع) آورده است و نيز نام دو مير شمس الدين را ذکر کرده است که احتمالاً بقعة آقا مير شمس الدين معروف به امير شهيد که مزارى معروف در لاهيجان دارد و سابقاً در کنارش حوزه علميه صادقيه وجود داشت، برادر حضرت باشد و مابقى، از نوادگان آن حضرت به شمار مي‌روند. تاريخ کتيبه روى صندوق 1017 قمرى است.

صحن مجموعه مستطیل شکل ولی با اضلاع نامنظم است. در سمت شرق حیاط مدخل و بنای مربوط به آن و در سمت غرب حیاط بنای اصلی بقعه و در سمت شمال در حد فاصل دو بنای یاد شده حسینیه جای گرفته و حیاط از دو طرف شرق و غرب به خیابانهای اطراف متصل است. سر در بقعه ها در زمان صفویان ساخته شده و تاریخ روی صندوق بقعه ۱۰۱۷ هجری قمری است. ورودی اصلی از سمت شرق است که دارای سر دری بزرگ به صورت دو طبقه می باشد. درب چوبی و عظیم آن نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. بعد از آن هشتی قرار دارد که از طریق دو پلکان در داخل هشتی به غرفه های بالا می رسد.کل بنا از آجر می باشد و در گذشته بر هر یک از پایه ها دو طاق و بر بالای بام مدخل نیز یک اتاق کوچک قرار داشته است.

این بقعه ایوانی سراسری در بخش شرقی دارد که در حاشیه آن فیل پاهایی قطور ایجاد کرده اند. در وسط بقعه، اتاق آرامگاه با نقشه هشت ضلعی و گوشواره هایی در اضلاع و گنبد مرتفع قرار دارد. این مجموعه به شماره ۶۴۶ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.