سال اوّل هجری قمری

هر یک از نماز های مسلمانان پیش از هجرت “رسول خدا (صلی الله علیه و آله )” به مدینه منوّره، تنها دورکعت بود. بنابراین تعداد کل رکعت‏های نماز یومیه آنان به ده رکعت می‏رسید. پس از آن که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به مدینه هجرت کرد، همین رویه به مدت یک ماه ادامه داشت، تا این که در روز دوازدهم ربیع ‏الثّانی، آن حضرت با الهام از فرمان الهی، تعداد رکعات چهار نماز از پنج نماز یومیه را افزایش داد. به این صورت که دو رکعت بر نماز ظهر، دو رکعت بر نماز عصر، یک رکعت بر نماز مغرب و دو رکعت بر نماز عشا، برای حاضران در وطن، افزوده شد. ولیکن برای کسانی که به مسافرت می پردازند، غیر از نماز مغرب، بقیه نمازهایشان شکسته و دو رکعتی خواهد بود. (۱) زیرا نماز مغرب، چه برای حاضران در وطن و چه برای مسافران، حکم واحد دارد و باید به سه رکعت خوانده شود. (۲)

۱- وقایع الأیام، ص ۲۳۲؛ تاریخ الطبری، ج ۲، ص ۱۱۹؛ مسار الشیعه )از مجموعه نفیسه)، ص ۳۰

۲- برای آگاهی از چگونگی و شرایط شکسته شدن نمازهای چهار رکعتی، به رساله‏ های توضیح المسائل مراجع تقلید شیعه، بخش احکام نماز مسافر، مراجعه فرمایید.