حسینعلی بهاء خدای بهائیان کتابهای متعددی مانند الواح، اقدس ، مبین  نوشته است که دارای اغلاط علمی، املایی و محتوایی است. او سخناني را كه به عنوان آيات مُنْزله(نازل شده) به نواحي زيادي مي فرستاد گاهي آيات با يكديگر اختلاف و تفاوت داشت و چون غلط هاي صرفي و نحوي(ادبي) فراوان داشت مورد اعتراض و نقد قرار مي گرفت و ميرزا حسينعلي بهاء و پسرش عباس، در عكّا به اصلاح آنها مي پرداختند و وحي خدايي را اصلاح مي كردند و اين موضوع را بصورت پرسش و پاسخي در كتاب اسرار الآثار آورده است.[1]

با توجه به این واقعیت تاریخی سوالات ما این است:

  1. آیا حسینعلی پیامبر بوده است و از خدای دیگری وحی دریافت می کرده و این آیات و سخنان را می نوشته است یا اینکه او خود خدا بوده است؟ اگر پیامبر بوده پس وحی از سوی کدام خدا بر او نازل می شده است؟
  2. اگر او خدا بوده است چرا پیامبری به سوی مردم ارسال نکرده تا خود برای نوشتن پیامهای خود به زحمت نمی افتاد. معمولا از سوی خدا پیامبرانی به سوی مردم فرستاده می شود؟
  3. چه او پیامبر بوده باشد و چه خدا، چرا سخنان و نوشته های او دارای اغلاط صرفی و نحوی بوده و آیا این مطلب ادعای او را تکذیب نمی کند؟

[1] . كتاب ماجراي باب و بهاء، ص 197، سيد مصطفي طباطبائي، نشر روزنه، تهران، 1380.