عنوان: اسلام و تربیت کودکان
مولف: دکتر احمد بهشتی

مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
سال نشر: ۱۳۹۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

۶۸۵ صفحه

این کتاب از هفت بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: زناشویی، فرزندداری و تربیت؛

بخش دوم: مسئولیت‌های تربیتی معلمان؛

بخش سوم: راه‌های مؤثر تربیت؛

بخش چهارم: قواعد اساسی تربیت؛

بخش پنجم: رهنمودهای مهم تربیتی؛

بخش ششم: تربیت کودکان بی‌سرپرست و یتیم؛

و بخش هفتم: تربیت کودکان استثنایی.

مبنا قرار دادن دقیق هر دو منبع قرآن و روایات، همراه با ورود به مسائل و مباحث ریز و کاربردی به علاوۀ انسجام و ساخت‌مندی جذاب مطالب کتاب، از مهمترین ویژگی های برجستۀ این کتاب است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمد بهشتی