عنوان: ازدواج، موانع و راه‌حل‌ها
مولف: آیت الله ابراهیم امینی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۹۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

ازدواج، پیوند مقدس و برکت خیزی است که از رهگذر آن، نهاد خانواده شکل می‌گیرد و ثمرات تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را به تدریج آشکار می‌سازد. به دلیل همین اهمیت، باید دائماً در حفاظت از این نهاد کوشید و موانع و آفاتی را که باعث تأخیر یا فروپاشی آن می‌شود از میان برداشت. در اثر حاضر، فقیه تربیت‌اندیش، آیه الله ابراهیم امینی، با کوله‌باری از تجربه و اندیشه‌ورزی در امر خانواده و جوانان، ضمن پرداختن به اهمیت و ضرورت ازدواج، موانع آن را به تفصیل بررسی کرده و راه‌حل‌های معقول و منطقی، ارائه داده است.

 آیت الله ابراهیم امینی در کتاب «ازدواج، موانع و راه‌حل‌ها» به جمع آوری مسائلی که سالیان گذشته در مورد ازدواج در خطبه‌های نماز جمعه بیان کرده پرداخته است. عناوین این کتاب در پنج فصل عبارت است از «ازدواج از دیدگاه اسلام؛ اهداف ومنافع»، «ضرورت دقت در انتخاب همسر و صفات همسر خوب»، «راه‌های شناخت همسر»، «مناسب‌ترین سنین ازدواج و علل تأخیر و راه‌حل‌ها» و «مسئولان ازدواج». مؤلف در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: «

یکی از مسائلی که در آن خطبه‌ها مورد بحث واقع شد و بیش از دیگر موضوعات درباره‌اش بحث کردم ازدواج جوانان و تشکیل خانواده بود. این مسئله را بدین جهت انتخاب کردم که در شرایط کنونی جامعه یک ضرورت بود. در طول چند سال و در جلسات متعدد، مسائل مختلف آن را مورد بحث قرار دادم و به مقداری که وقت اجازه می‌داد درباره‌اش بحث کردم. من در انتخاب این موضوع احساس وظیفه کردم اما مقدار تأثیرش را در جامعه نمی‌دانم؛ امیدوارم بی‌اثر نباشد.»