اشاره:

ابو عتاب، عبد الله بن بسطام بن شاپور زیات نیشابورى و برادرش حسین بن بسطام بن شاپور ‏زیات نیشابورى (درگذشت ۴۰۱ هجرى)، دو تن از راویان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجرى ‏مى ‏باشند‎ خاندان بسطام از روات معتبر شیعه و خاندانى اهل علم بودند که روایات اهل بیت عصمت و ‏طهارت علیه ‏السلام را نقل کرده و به دست دیگر فقهاى شیعه رسانده ‏اند‎.‎

ابو العباس بن عقده نام آنان را در کتاب رجال خود آورده است‎ نجاشى در این باره مى‏ فرماید: بسطام بن شاپور و برادرانش زکریا و زیاد و حفص همه ‏شخصیت ‏هایى
مورد اطمینان مى ‏باشند و روایاتى از امام جعفر صادق و امام موسى کاظم ‏علیه السلام روایت کرده‏ اند‎.‎

‎ شخصیت

عبد الله و حسین ابنا بسطام دو برادر و دو تن از روات معتبر و از فقهاى شیعه در قرن ‏چهارم هجرى به شمار مى ‏آیند‎ آنها براى مرزبانى از مرزهاى جغرافیایى و عقیدتى اسلام به شهر قزوین سفر کردند و از ‏ناشران علوم محمد و آل محمد صلوات الله علیه در آن منطقه شدند‎.‎

روایات آنان مورد توجه علما و فقهاى شیعه واقع شده و در مجموعه‏ هاى بزرگ روایى مورد ‏استناد قرار گرفته است‎ مشهورترین تألیف آنان کتاب طب الأئمه علیه السلام مى باشد‎.‎

‎ اساتید

آنان علاوه بر محضر پدرشان بسطام بن شاپور و عموهایشان زکریا و زیاد و حفص بن شاپور ‏از محضر درس شخصیت ‏هاى دیگرى نیز بهره برده ‏اند مانند‎:‎

‏۱‏‎ . ‎محمد بن خلف

‏۲‏‎ . ‎خزار رازى

‏۳‏‎ . ‎على بن ابراهیم واسطى

‏۴‏‎ . ‎سهل بن احمد

‏۵‏‎ . ‎حزیر بن احمد گرگانى

‏۶‏‎ . ‎على بن عروه اهوازى

‏۷‏‎ . ‎ابو الصلت هروى

‏۸‏‎ . ‎اسحاق بن ابراهیم

‏۹‏‎ . ‎تمیم بن احمد سیرافى

‎ سخنان علما

آقا بزرگ تهرانى:

آقا بزرگ تهرانى مى ‏فرماید: حسین بن بسطام بن شاپور و برادرش ابو عتاب عبد الله بن بسطام ‏بن شاپور صاحب کتاب طب الأئمه مى‏ باشند‎

سید محسن امین:

سید محسن امین، صاحب کتاب ارزشمند أعیان الشیعه در این باره مى ‏فرماید:»عبد الله و حسین، ‏دو فرزند بسطام بن شاپور زیات، کتابى در طب ائمه علیه ‏السلام نگاشته‏ اند که مجموعه ‏روایاتى درباره خواص خوردنى ‏ها و آشامیدنى ‏ها و دعا براى رفع امراض مى ‏باشد‎.«‎

سید حسن امین:

سید حسن امین هم مى ‏گوید: حسین بن بسطام بن شاپور زیات و برادرش ابو عتاب عبد الله بن ‏بسطام بن شاپور هر دو از علماى شیعه و از قدماى اصحاب مى ‏باشند‎.‎

آنها کتابى در علم طب به نام طب الأئمه نگاشته‏ اند و در آن از جابر بن حیان از امام ‏جعفر صادق علیه ‏السلام روایت کرده ‏اند‎.‎

وفات

ابو عتاب، عبد الله بن بسطام بن شاپور در سال  ۴۰۱ هـ ق دار فانی را وداع  نمود .