اشاره:

وى ابو الحسین، احمد بن حسین بن عبید الله بن ابراهیم غضائرى است‏‎.‎ او از بزرگان شیعه در قرن پنجم هجرى مى‏ باشد. تاریخ ولادت و وفات او دقیقا مشخص نیست، ‏اما آنچه مسلّم است او از علماى قرن پنجم هجرى و هم دوره و هم شاگردى شیخ طوسى و ‏نجاشى بوده است‎.‎ چنان که از سخن شیخ در فهرست استفاده مى‏ شود، ابن غضائرى در سنین جوانى و قبل از ۴۰ ‏سالگى از دنیا رفته است‎.

 ‎پدر

مهم ترین شخصیتى که در خاندان ابن غضائرى هم چون خورشیدى تابناک مى‏ درخشد پدر بزرگوار او ‏حسین بن عبید الله غضائرى است. او از رجالیون برجسته و آشناى به انساب بوده و از فقهاى ‏کم نظیر دوران خویش به شمار مى ‏رود‎.‎ حسین بن عبید الله داراى تألیفات و کتب فراوانى در علوم مختلف است مانند‎:‎ ‎– ‎التسلیم على أمیر المؤمنین علیه‏ السلام بإمره المؤمنین‎‎ ‎- ‎ کشف التمویه و النعمه‎ ‎- ‎تذکیر العاقل و تنبیه الغافل‎ ‎-  مناسک الحج‎ ‎- ‎البیان فی حیاه الرحمان و‎…‎ او شیخ و استادِ بزرگانى چون شیخ طوسى و نجاشى است و شیخ طوسى صحیفه کامله سجادیه را ‏از طریق وى نقل نموده است‎.‎ حسین بن عبید الله در سلسله اسناد ۱۳۶ روایت واقع شده و در این روایات از مشایخى از ‏جمله: ابو الفضل شیبانى، احمد بن محمد بن یحیى، ابو غالب زرارى و هارون بن موسى تلعکبرى ‏روایت نقل کرده است‎.

وفات

ابو حسین در سال ۴۱۱ هجرى و در ماه صفر دیده از جهان فرو بست و جهانى را داغدار خویش نمود‏‎.‎ ‎