اشاره:

حضرت آیت الله شیخ احمد رضوانى زنجانى، یکى از فقهاى حوزه علمیه قم به شمار می رفت. فقید سعید در سال ۱۳۰۲ش (۱۳۴۲) زاده شد. وى تحصیلات دینى و مقدمات و ادبیات را در زنجان فرا گرفت.سیس در سال ۱۳۵۹ق به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و سطوح را در محضر عالمانى چون: مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم خوئینى زنجانى و دیگران بیاموخت.

وی پس از تکمیل مقدمات به درس خارج آیات عظام: آقاى بروجردى و سید محمد حجت کوه کمرى حاضر شد و این همه نه سال به طول انجامید. آنگاه در سال۱۳۶۹ق رهسپار نجف اشرف شد و از محضر حضرات آیات عظام: سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودى و سید ابوالقاسم خویى و به ویژه از درس هاى فقه و اصول ابوالزوجه گرامى اش آیت الله میرزا باقر زنجانى بهره هاى فراوان برد و همزمان به تدریس سطوح عالیه پرداخت. در سال۱۳۹۴ق بود که در اثر فشار رژیم بعثى عراق از نجف اخراج شد و اقامت در قم را برگزید و به تألیف و تدریس اشتغال ورزید.

تالیفات

   ۱. تقریرات درس اصول آیت الله میرزا باقر زنجانى (دوره کامل)

   ۲ – ۱۳ تقریرات درس فقه آیت الله میرزا باقر زنجانى (طهارت (۴ج)، زکات ،خمس،صوم،حج،اجاره،مضاربه،شرکت،مکاسب،نکاح(۳ج)،لباس مصلّى)

   ۱۴. دوره اصول(۳ج)

   ۱۵ . رساله در رضاع

   ۱۶ . رساله در متنجّس

   ۱۷. رساله در عصیرعبنى

   ۱۸. رساله در حکم فقاع

   ۱۹. رساله در طهارت و نجاست اهل کتاب

   ۲۰ . رساله در تحقق وطن شرعى

   ۲۱ . کتاب الصلاه

   ۲۲ . کتاب الحج

   ۲۳ . کتاب الاجاره

   ۲۴ . رساله در عموم حجیه البینّه

   ۲۵ . رساله در اعتبار قول عدل واحد

  ۲۶ . رساله در قول ذى الید

  ۲۷ . رساله در حدیث لاتعاد

  ۲۸ . حاشیه بر شرح تجرید

  ۲۹ . حاشیه بر شرح منظومه(تا بحث جواهر و اعراض)

  ۳۰ . رساله در علم جفر

وفات

معظم له، پس از عمرى ۷۸ساله در روز جمعه ۹ربیع الثانى۱۴۲۰ق (اوّل مرداد۱۳۷۸ش) بدرود حیات گفت و پیکرش در روز شنبه ۱۰ربیع الثانى، پس از تشییع در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.