(۱۴۲۲ – ۱۳۳۶) هـ. ق

ولادت

شیخ ابوالفضل خوانسارى در سال ۱۲۹۶ هـ.ش مطابق با سال ۱۳۳۶ هـ. ق در شهر اصفهان دیده به جهان گشود.پدر ایشان مرحوم شیخ احمد  خوانسارى از علماى بزرگ اصفهان بود .

تحصیلات

وى تحصیلات مقدماتى را در اصفهان آغاز کرد و در سن ۱۸ سالگى به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از درس اساتید بزرگى کسب فیض نمود و به درجه اجتهاد نائل آمد و در سال ۱۳۷۱ هـ. ق به ایران باز گشت.

اساتید

او در درس اساتید بزرگى چون
۱ – سید ابوالقاسم خوئى.
۲ – میرزا محمدباقر زنجانى.
۳ – مرحوم شیخ صدرا بادکوبه اى.
۴ – شیخ محمد حسین غروى اصفهانى.
۵ – سید ابوالحسن اصفهانى.
۶ – شیخ محمد على کاظمینى.
۷ – سید حسین بروجردى.
۸ – سید عبد الهادى شیرازى.
۹ – شیخ محمد کاظم شیرازى.
۱۰- سید جمال الدین گلپایگانى.
۱۱- شیخ موسى خوانسارى.
۱۲- سید محسن حکیم. شرکت کرده و کسب فیض نموده است.

تدریس

در سال ۱۳۷۱ هـ. ق به ایران باز گشت و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیارى را براى خدمت به اسلام و مسلمین تربیت نمود.

فعالیت

با پیروزى انقلاب اسلامى به عنوان نماینده امام خمینى (ره ) در استان مرکزى و امام جمعه اراک منصوب شد و در مدت امامت جمعه خدمات بسیارى را در راه اعتلاى دین اسلام انجام داد.

وفات

سر انجام پس از ۸۶ سال زندگى شرافت مندانه و پر برکت در سال ۱۴۲۲ هـ. ق با کوله بارى از فعالیت و خدمات به مردم و اسلام دیده از جهان فرو بست و مریدان و مقلدان خود را در سوگ نشاند.